Το ISO 21001:2021 είναι το διεθνές πρότυπο Συστημάτων διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και την κάλυψη των αναγκών των μαθητών και άλλων δικαιούχων.

Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 21001:2021 για τον οργανισμό σας

Η πιστοποίηση ISO 21001:2021 ενισχύει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Αυτό το διεθνές πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και άλλων δικαιούχων. Η πιστοποίηση διασφαλίζει υπευθυνότητα, διαφάνεια και συνέπεια στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Η επένδυση στο ISO 21001:2021 τοποθετεί τον οργανισμό σας ως ηγέτη στην εκπαίδευση, παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο