Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 22301:2019 για την επιχείρησή σας

Η πιστοποίηση ISO 22301:2019 διασφαλίζει ότι η επιχείρησή σας είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση κρίσεων. Αυτό το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας (BCMS) σας βοηθά να αναπτύξετε ισχυρά σχέδια για τη διατήρηση των λειτουργιών κατά τη διάρκεια κρίσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών. Η πιστοποίηση προωθεί τη συνεχή βελτίωση και την προληπτική αξιολόγηση κινδύνου, ελαχιστοποιώντας την διακοπή, την λειτουργία και τις οικονομικές απώλειες της επιχείρησης. Η επένδυση στο ISO 22301:2019 τοποθετεί την επιχείρησή σας ως έναν αξιόπιστο και ανθεκτικό συνεργάτη, ικανό να διατηρήσει τις λειτουργίες του σε όλες τις συνθήκες.

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο