Το ISO 27001:2023 είναι το διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS). Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών εταιρείας και πελατών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 27001:2023 για την επιχείρησή σας

Η πιστοποίηση ISO 27001:2023 αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Αυτό το διεθνές πρότυπο για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) σας βοηθά να προστατεύσετε την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Η επίτευξη του ISO 27001:2023 διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και απειλών στον κυβερνοχώρο. Η επένδυση στο ISO 27001:2023 τοποθετεί την επιχείρησή σας ως ηγέτη στην ασφάλεια πληροφοριών, παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανθεκτικότητα.

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο