Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 29993:2018 για την επιχείρησή σας

Η πιστοποίηση ISO 29993:2018 διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μάθησης εκτός της επίσημης εκπαίδευσης. Αυτό το διεθνές πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για την παροχή υψηλής ποιότητας μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επίτευξη του ISO 29993:2018 αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών και την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης. Η πιστοποίηση διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συνάφεια των υπηρεσιών εκμάθησής σας, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επένδυση στο ISO 29993:2018 τοποθετεί τον οργανισμό σας ως ηγέτη στη μη τυπική εκπαίδευση, παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μάθηση και την ανάπτυξη.

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο