Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 45001:2018 για την επιχείρησή σας

   

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

ISO-14001:2015

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 

ISO-37001:2016

Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας 

ISO-27701:2019

Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων 

ISO-41001:2018

Συστήματα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 

ISO-45001:2018

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εργασία

Μετάβαση στο περιεχόμενο