Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, το φυσικό πρόσωπο θα έχει αποκτήσει βασική γνώση του αλγορίθμου του συστήματος DRG, του προγράμματος Grouper, του Εγχειριδίου Ορισμών, της κλινικής κωδικοποίησης, του Καταλόγου DRG και των Κανόνων Τιμολόγησης. Επίσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να εκπαιδεύσει τους συνεργάτες του σχετικά με τις αρχές αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών βάσει του συστήματος DRG.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια
 • Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
 • Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
 • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως:

 • Ηλεκτρονικά με την χρήση λογισμικού συστήματος ή Γραπτώς (paper based)
 • Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων και δυο σεναρίων πρακτικής άσκησης
 • Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)
 • Διάρκεια:
  1 ώρα (60’) για την εξέταση που αφορά γνώσεις
  20’ για την εξέταση που αφορά τις δεξιότητες
 • Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στη θεωρητική εξέταση και 50% στην πρακτική εξέταση

– Διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Πιστοποιηθείτε σήμερα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο