Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (Φυσικών, Βιολογικών και Τεχνολογικών) σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας

Στέλεχος Πράσινης Οικονομίας και Πράσινο Επιχειρείν

Πιστοποιηθείτε σήμερα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο