Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους στην εφαρμογή της Αγγλικής γλώσσας στον χώρο εργασίας τους, με σκοπό να την χρησιμοποιήσουν σε περιστάσεις όπου η ξενόγλωσση επικοινωνία με τους πελάτες από το εξωτερικό αποτελεί μια αναγκαιότητα.

Η Πιστοποίηση των Υποψηφίων της TOTALCERT σε «Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας» στην Αγγλική γλώσσα, τους δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν κατά την επαγγελματική τους ενασχόληση τις γλωσσικές τους ικανότητες ώστε να χειρίζονται την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας τον προφορικό και γραπτό λόγο.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια
 • Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
 • Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
 • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως:

 • Ηλεκτρονικά με την χρήση λογισμικού συστήματος ή Γραπτώς (paper based)
 • Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων και δυο σεναρίων πρακτικής άσκησης
 • Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)
 • Διάρκεια:
  1 ώρα (60’) για την εξέταση που αφορά γνώσεις
  20’ για την εξέταση που αφορά τις δεξιότητες
 • Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στη θεωρητική εξέταση και 50% στην πρακτική εξέταση

– Διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Πιστοποιηθείτε σήμερα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο