Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποδεικνύει ότι έχει τις πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, να επιδεικνύει επαγγελματική συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή των υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και γνώσεις σχετικά με την ιστορία, την κουλτούρα και τις απαιτήσεις του τομέα του Ενεργού Ελεύθερου Χρόνου γενικότερα και του τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να περιγράφει και να εξηγεί το φυσικό περιβάλλον και τη γεωγραφία του τόπου όπου διεξάγεται η υπαίθρια δραστηριότητα, να εφαρμόζει τις αρχές του κινήματος «δεν αφήνω κανένα ίχνος πίσω μου» (leave no trace) στον τόπο υλοποίησης της δραστηριότητας, να προσαρμόζει την δομή του προγράμματος υπαίθριων δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθεί ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας των συμμετεχόντων και να εξυπηρετεί στην πράξη άτομα με κινητική αναπηρία-με αναπηρία όρασης-με κώφωση/ βαρηκοΐα -με νοητική/ γνωστική/ αναπτυξιακή/ ψυχική κ.α.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια
 • Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
 • Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
 • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως:

 • Ηλεκτρονικά με την χρήση λογισμικού συστήματος ή Γραπτώς (paper based)
 • Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων και δυο σεναρίων πρακτικής άσκησης
 • Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)
 • Διάρκεια:
  1 ώρα (60’) για την εξέταση που αφορά γνώσεις
  20’ για την εξέταση που αφορά τις δεξιότητες
 • Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στη θεωρητική εξέταση και 50% στην πρακτική εξέταση

– Διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Πιστοποιηθείτε σήμερα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο