Βασικές Δεξιότητες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους πάνω στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ώστε να βελτιώσουν το βιογραφικό τους με ένα ισχυρό πιστοποιητικό κοινής αποδοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο