Το πρότυπο ISO 22301:2019 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας σε έναν οργανισμό. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν την σχεδίαση, δημιουργία, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, επανεξέταση, διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου Συστήματος. Το κύριο στόχο αυτού του Συστήματος είναι να προστατεύει τον οργανισμό, να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης περιστατικών και να προετοιμάζει, ανταποκρίνεται και αποκαθιστά τις δραστηριότητες μετά από αυτά.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας βοηθά μια επιχείρηση να υιοθετήσει Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Ακόμα και σε περίπτωση καταστροφής, ένα αποτελεσματικό σχέδιο θα μπορέσει να ανακάμψει και να επαναφέρει την επιχείρηση σε κανονική λειτουργία, προστατεύοντας έτσι τη φήμη της και τους πελάτες της.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22301:2019

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301 παρέχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Παρέχει ένα κοινό πλαίσιο βασισμένο σε διεθνείς καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας.
 • Επιτρέπει την αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους στον οργανισμό από τη διακοπή τους.
 • Βελτιώνει την ευελιξία του οργανισμού προληπτικά, επιτρέποντάς του να επιτύχει τους βασικούς του στόχους σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο ανάκτησης της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει βασικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο μετά από διακοπή λειτουργίας.
 • Παρέχει τη δυνατότητα λήψης συνειδητής απόφασης σχετικά με το ποιο είναι το μέγιστο σημείο αντοχής του οργανισμού σε διακοπή, αλλά και ο καθορισμός του επιθυμητού σημείου (χρόνου και επιπέδου) συνέχειας των δραστηριοτήτων του οργανισμού που είναι κρίσιμες.
 • Χρησιμοποιεί δοκιμασμένες πρακτικές για να διαχειριστεί αποτελεσματικά κάποια διακοπή.
 • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το άνοιγμα νέων αγορών και βοηθά τον οργανισμό να κερδίσει νέες δουλειές. – Κάνει πιο κατανοητό σε όλους τον τρόπο που λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός και βοηθά στην αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης.
 • Αναδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Αποτελεί αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Το πιστοποιητικό ISO 22301 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 210 32 18 300 ή στείλτε μας μήνυμα στο info[at]totalcert.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο