Η TOTALCERT είναι μια σύγχρονη εταιρεία Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), αναγνωρισμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.

Ο φορέας πρωταγωνιστεί στα δρώμενα των πιστοποιήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εναρμονισμένη με τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πιστοποιείται από την TOTALCERT παρέχει νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας σε εργαζομένους κι ανέργους.

Επιπλέον, οι διαπιστεύσεις Συστημάτων Διαχείρισης (ISO) ενισχύουν την επιχειρηματική αξιοπιστία, διασφαλίζουν τη διαχείριση ποιότητας, βελτιώνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών.

Η έμπειρη ομάδα της TOTALCERT είναι αφοσιωμένη στην ποιοτική εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης, διασφαλίζοντας τα μέγιστα αποτελέσματα.

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο