Στην TOTALCERT, ειδικευόμαστε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πιστοποίησης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισής τους και να επιτύχουν πρότυπα αναγνωρισμένα διεθνώς.

Κατανοούμε ότι τα αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις, για την τυποποίηση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση. Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές πιστοποίησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Η ομάδα των υψηλά καταρτισμένων επιθεωρητών μας, συνεργάζεται στενά με τον οργανισμό σας για να αξιολογήσει τα συστήματα διαχείρισής σας, τηρώντας αυστηρές οδηγίες και ακολουθώντας μια συστηματική προσέγγιση για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της διαδικασίας πιστοποίησής σας.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχει ο φορέας TOTALCERT αφορούν σε πιστοποιήσεις διαχειριστικών συστημάτων, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17021-1 για τα παρακάτω διαχειριστικά συστήματα:

Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα παρακάτω:

  • ISO 37001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • ISO 27701
  • ISO 41001

Λαμβάνοντας την πιστοποίηση από εμάς, μπορείτε να επιδείξετε τη δέσμευσή σας στην αριστεία, να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και να ενισχύσετε τη φήμη σας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Η πιστοποίηση από την TOTALCERT, όχι μόνο επικυρώνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισής σας, αλλά παρέχει επίσης διαβεβαίωση στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες σας ότι λειτουργείτε σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Μάθετε περισσότερα για τα
Συστήματα Διαχείρισης

Πιστοποιητικά ISO 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO.

ISO-9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 
 

ISO-21001:2021

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 

ISO-27001:2023

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 

ISO-22301:2019

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 

ISO-29993:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών
μη τυπικής Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο