Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί το πλέον ευρέως διαδεδομένο και αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί με στόχο να εξασφαλίζει την υιοθέτηση επαρκών και ισορροπημένων μέτρων ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση βοηθά έναν οργανισμό να προστατεύει τα ευαίσθητα πληροφοριακά του στοιχεία και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών, ειδικά των πελατών του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το πρότυπο ISO 27001 είναι εφαρμοστέο σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία για οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην προστασία των πληροφοριών τους και θεωρούν την πληροφοριακή ασφάλεια κρίσιμης σημασίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τον τομέα της υγείας, το δημόσιο τομέα και την πληροφορική.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 27001:2013

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει του προτύπου ISO 27001:2013 θα σας βοηθήσει:

  • Να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους με την εφαρμογή συστηματικών ελέγχων ή τη μείωσή τους.
  • Να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και να δείξετε στους πελάτες σας ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι προτεραιότητα για εσάς.
  • Να ανιχνεύετε και να αντιμετωπίζετε γρήγορα οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 210 32 18 300 ή στείλτε μας μήνυμα στο info[at]totalcert.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο