Το πρότυπο ISO 37001 εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και παρουσιάζει τις απαιτήσεις για την υλοποίηση, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος πρόληψης της δωροδοκίας από μια επιχείρηση, προωθώντας μια ηθική προσέγγιση στον επιχειρηματικό τομέα. Περιλαμβάνει μέτρα και ελέγχους που βασίζονται σε καλές πρακτικές και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εταιρικής πολιτιστικής προσέγγισης κατά της δωροδοκίας. Η εφαρμογή του είναι δυνατή για κάθε είδους επιχείρηση και μπορεί να συμβιβαστεί με υφιστάμενες διαδικασίες, διαδικασίες και μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται σύμφωνα με υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης (όπως για παράδειγμα το ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας).

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

Οι κύριες επιδράσεις της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001, μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

  1. Μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δωροδοκίας.
  2. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, ιδίως για επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται με δημόσιους φορείς.
  3. Παροχή αποδείξεων σε ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.
  4. Χρήση ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.
  5. Ενεργός συμμετοχή και κινητοποίηση του προσωπικού.
  6. Προσθήκη αξίας στις αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης που ήδη υιοθετεί μια εταιρεία, ενισχύοντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία.
  7. Ακόμη και στην περίπτωση που διερευνάται μια υπόθεση δωροδοκίας, παρέχεται απόδειξη προς ενδιαφερόμενα μέρη και αρμόδιες αρχές ότι η επιχείρηση είχε λάβει μέτρα για την αποφυγή της.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης ή επιθυμείτε μια προσφορά για την ανάπτυξη ενός συστήματος στην εταιρεία σας, καλέστε μας στο 210 32 18 300 ή στείλτε μας μήνυμα στο info[at]totalcert.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο